Osiemnastka, reż. Natalia Fijewska-Zdanowska

Teatr Młyn 15:21

Zamek, reż. Franciszek Szumiński

Teatr Dramatyczny 13:17

Don Juan, reż. Piotr Kurzawa

Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana 12:00

Bowie w Warszawie, reż. Marcin Liber

Studio TeatrGaleria 12:08

Bliżej chmur. Zaraz spadam, reż. Ewa Konstancja Bułhak

Teatr Collegium Nobilium 10:41

FACEBOOK

YOU TUBE